rozwinięte i uporządkowane kwiaty i drzewa w ogrodzie