Studnie chłonne

Firma RTB Serwis studnie chłonne Trójmiasto – Gdynia, Gdańsk, okolica

Studnie chłonne są często projektowane do przechowywania określonej objętości cieczy. Wielkość i konstrukcja studni zależy od jej przeznaczenia. Na przykład mała studnia chłonna może być używana do zbierania wody deszczowej z dachu, natomiast duża studnia może służyć do magazynowania ścieków.

Zazwyczaj są one wykonane z porowatych materiałów, takich jak beton, kamień lub glina, które umożliwiają przesiąkanie cieczy do wnętrza studni. Zebrana ciecz jest następnie wypompowywana lub odprowadzana w celu wykorzystania.

Studnie chłonne mogą być wykorzystywane do zbierania wody deszczowej, gruntowej lub ścieków. Są one ważną częścią wielu systemów gospodarki wodnej i kontroli zanieczyszczeń. Mogą one pomóc w zapobieganiu skażenia wód gruntowych poprzez magazynowanie zanieczyszczeń, które w przeciwnym razie przedostałyby się do gruntu.

Studnie chłonne mogą być również wykorzystywane do zasilania warstw wodonośnych wód podziemnych, pozwalając wodzie przesiąkać do studni i przesączać się w dół do warstwy wodonośnej. 

Szukasz firmy, która oferuje studnie chłonne w Trójmieście? Sprawdź ofertę firmy RTB SERWIS! Montujemy zbiorniki na deszczówkę, które umożliwiają stosowanie wody deszczowej w systemach nawadniania ogrodu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu Twój ogród stanie się funkcjonalny i oszczędny! Za pomocą studni chłonnych rozwiązujemy problemy związane z nieprzepuszczalnością gleby. Zapobiegamy tworzeniu się zastoisk wody po deszczach i odwilżach. Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie nawadniania terenów miejskich lub posesji prywatnych zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni, Gdańska i Sopotu. Instalujemy, projektujemy, przebudowujemy i serwisujemy systemy nawadniania ogrodów, w tym profesjonalne studnie chłonne Trójmiasto. Zapraszamy do kontaktu.

Zakres usług naszej firmy obejmuje m.in.:

  • montaż zbiorników na deszczówkę
  • podłączenie kanalizacji burzowej
  • montaż odpływów liniowych
  • montaż zbiorników betonowych
  • montaż zbiorników plastikowych
  • montaż studni chłonnych

Szukasz podobnej usługi? Potrzebujesz wyceny? Zapraszamy do kontaktu!